Work en life coaching:

Wanneer u wilt klankborden en sparren over keuzes en mogelijkheden, in werksituaties of voor uw onderneming. Als u uw carrière een boost wil geven. Als u uw kernkwaliteiten of uw soft skills effectief wil verbeteren of verdiepen. Wanneer u wil werken aan het verder ontwikkelen van kwaliteiten. Ook kunt u de coach vragen u te begeleiden in het vinden van een betere 'work/life balance'. Meer informatie op de pagina coaching.

Holistic coaching/counselling:

Een combinatie van coaching en lichaamswerk (fysiotherapie, yoga, mindfullness). Afhankelijk van uw behoefte maken wij een coachingstraject op maat. Omdat u uw lichaam niet alleen hebt om van vergadering naar vergadering te lopen. U krijgt lichamelijke klachten (stijfheid, spanning, pijn, bewegingsbeperking) wanneer u coping met stress niet optimaal is en/of indien u stresssignaleren negeert. Lichaamswerk ondersteunt de coaching, leidt tot het loslaten van lichameliijk en geestelijke blokkades. Coaching en counselling wordt effectiever door lichaamswerk.   

Business consulting / change management:

Wanneer u een afdeling wilt reorganiseren, herpositioneren binnen de onderneming of uw medewerkers wil laten coachen op effectiever communiceren en (samen)werken. Meer informatie vindt u op de pagina coaching / business consulting.

Mediation:

Arbeidsmediation en zakellijke medation, op  het gebied van ondernemingsrecht, contracten en aansprakelijkheid. Wanneer u een probleem of conflict heeft in uw onderneming wilt u daar waarschijnlijk zo snel mogelijk van af. Door mediation kunnen veel geschillen door de geschilpartijen zelf buiten rechte onderling worden opgelost. Veelal is voor meer onderling begrip en/of een gezamenlijk gedragen oplossing van het geschil maar een aantal gesprekken nodig. Deze manier van geschilbeslechting is intensief maar bevredigender voor beide partijen. Uw (commerciële) relatie kan door mediation behouden blijven, of zelfs verbeteren! Bovendien is mediation minder kostbaar dan een rechtszaak. Meer informatie op de pagina Mediation.

In mr. Bosman vindt u een ervaren, integere jurist met 15 jaar ervaring als juridisch adviseur, waarvan 12 jaar als advocaat. Mr. Bosman weet oprechte betrokkenheid te combineren met de nodige zakelijke afstand, geeft u een goede juridische analyse en praktijkgericht advies. Meer informatie op de pagina juridisch advies